ข่าว

เช็คสิทธิ์เราชนะ “กลุ่มทบทวน” รู้ผลวันนี้

รคลัง ประกาศรายชื่อกลุ่มทบทวนสิทธิเราชนะแล้ววันนี้ 21 พ.ค. 64

แนะตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ที่ www.เราชนะ.com และ Call Center ลุ้นรับเงิน 9,000 บาท

โดยช่องทางการเช็กสิทธิเราชนะมี 2 ช่องทาง ได้แก่

เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่ 6 มี.ค.-13 พ.ค. 64 จะมีการประกาศผลในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 โดยหากผ่านการทบทวนสิทธิจะได้รับวงเงินสิทธิ 2 ครั้ง

ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64 จำนวน 8,000 บาท

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

สำหรับผู้ที่ผลการทบทวนสิทธิอาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จะมีการประกาศผลในวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 64 โดยหากผ่านการทบทวนสิทธิจะได้รับวงเงินสิทธิ 2 ครั้ง

ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 22 พ.ค. 64 จำนวน 8,000 บาท

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท