เช็คสิทธิ์เราชนะ “กลุ่มทบทวน” รู้ผลวันนี้

รคลัง ประกาศรายชื่อกลุ่มทบทวนสิทธิเราชนะแล้ววันนี้ 21 พ.ค. 64 แนะตรวจสอบสิทธิเราชนะได้ที่ www.เราชนะ.com และ Call Center ลุ้นรับเงิน 9,000 บาท โดยช่องทางการเช็กสิทธิเราชนะมี 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.เราชนะ.com Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 สำหรับกลุ่มผู้ที่ต

Read More

กยศ ขยายเวลาลดเบี้ยปรับ ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64

กยศ. มีมติเห็นชอบขยายเวลามาตรการลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 63 ให้สิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. 64 เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ลดเบี

Read More